Ngày 10/02/2020, Viện Công nghệ & Nhân lực Quốc tế (ITIM) chính thức được trao Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực Nghiên cứu, đào tạo và phát triển Khoa học Công nghệ.

Để đạt được chứng nhận uy tín này, ITIM đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, xây dựng bộ sổ tay chất lượng, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng phù hợp với 12 quy trình quản lý được áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015.

Việc thiết lập hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn trên cũng đồng thời tăng cường công tác quản lý chất lượng Viện theo và phù hợp với xu thế quốc tế, từng bước xây dựng văn hóa chất lượng và sự chuyên môn hóa trong các đơn vị; chủ động trong công tác nghiên cứu, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ, cũng như hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực này.

 

ITIM đón nhận Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

 

  • Tag: