Tại Hội nghị tổng kết Đề án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020” được tổ chức tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ngày 06/11 vừa qua, Viện Công nghệ & Nhân lực Quốc tế đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, là một trong các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào này.

Đề án Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được UBND tỉnh phê duyệt, triển khai nhằm thực hiện Chương trình quốc gia về nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 với mục tiêu: Xây dựng mô hình áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng, phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm hàng hóa và cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của tỉnh; nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Triển khai đề án từ năm 2015 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh, đơn vị chủ trì thực hiện đề án đã tiến hành điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng năng suất, chất lượng của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xây dựng 30 mô hình doanh nghiệp điểm của tỉnh về hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng; hỗ trợ 30 doanh nghiệp đào tạo, tư vấn xây dựng, duy trì áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn; tổ chức đánh giá sự phù hợp hệ thống và sản phẩm, dịch vụ; hướng dẫn 28 sản phẩm địa phương đăng ký bảo hộ; tham mưu, đề xuất xây dựng danh mục hàng hóa chủ lực của tỉnh.

Cùng với Viện Công nghệ & Nhân lực Quốc tế, 28 tập thể và 29 cá nhân khác có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án cũng được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh.

ITIM đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trong phong trào Nâng cao nâng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ của các doanh nghiệp