• VI
 • EN
 • Đối tác

  Để làm nên thành công của chúng tôi, không thể không kể đến sự hợp tác từ các tổ chức.

  Đối tác trong nước

  • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên
  • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Trường Đại học Công nghệ & Quản lý Hữu Nghị

  Đối tác quốc tế

  • University of Sunderland
  • CEAS UK College
  • University at Albany
  • St Patrick’s College Wellington
  • Prague College
  • The Institute of Hospitality Management in Prague
  • Hutt Valley High School
  • St Patrick’s College Wellington
  • Baise University
  • Bangkok University
  • Stamford International University
  • Hiệp hội trường Đại học Cao đẳng Hàn Quốc (KCCE)
  • Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc taị Việt Nam (Korcham)