• VI
 • EN
 • Đối tác

  Để làm nên thành công của chúng tôi, không thể không kể đến sự hợp tác từ các tổ chức.

  Đối tác trong nước

  • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên
  • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Trường Đại học Công nghệ & Quản lý Hữu Nghị
  • FUNiX Online University

  Đối tác quốc tế

  • University of Sunderland
  • CEAS UK College
  • University at Albany
  • Prague College
  • The Institute of Hospitality Management in Prague
  • Anglo American University
  • Arkansas State University
  • INTI International University & Colleges‎
  • Hutt Valley High School
  • St Patrick’s College Wellington
  • Morrinsville College
  • Baise University
  • Bangkok University
  • Stamford International University