• VI
 • EN
 • Điều khoản hoạt động

  Chào mừng bạn ghé thăm website chính thức của Viện Công nghệ & Nhân lực Quốc tế (ITIM). Bằng việc truy cập trang website hoặc bất kỳ phần nào của trang website này đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, tìm hiểu và đồng ý với việc tuân thủ các điều khoản sau đây:

  Quyền sở hữu

  ITIM là chủ sở hữu của trang website này. Bất cứ phần mềm nào cũng như các tài liệu, nhãn mác, thương hiệu, biểu tượng, …trên trang web này được bảo vệ bản quyền và sở hữu trí tuệ theo Luật hiện hành. Việc sửa đổi, sao chép, ghi lại trong bộ nhớ điện tử, chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ phần nào của những tài liệu này mà không được ITIM chấp thuận trước bằng văn bản hoặc các hành vi sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin, cho phép người khác bảo mật,… đều được coi là vi phạm quyền sở hữu hợp pháp của chúng tôi. Tùy theo từng trường hợp cụ thể, chúng tôi có quyền áp dụng ngay lập tức các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu, bảo mật, chẳng hạn: Chấm dứt mà không cần thông báo trước việc sử dụng tài khoản URL, bất kỳ địa chỉ email liên kết và truy cập trang web,…và yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có).

  Về nội dung và sự đảm bảo

  Chúng tôi lựa chọn kỹ lưỡng thông tin, các tài liệu (bao gồm văn bản, hình ảnh, liên kết hoặc các mục khác trên trang web này) từ các nguồn tin cậy để cung cấp cho bạn theo đúng nguyên trạng, theo nguyên trạng được cung cấp. Tuy nhiên, chúng tôi không bảo đảm dù rõ ràng hay ngầm định, bao gồm nhưng không giới hạn những đảm bảo liên quan đến tính chính xác, phù hợp và hoàn thiện của tài tiệu, thông tin và trong giới hạn được pháp luật cho phép, từ bỏ trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong tài liệu, thông tin được cung cấp thông qua kết nối với website của ITIM; các bảo đảm không vi phạm quyền, quyền sở hữu của bên thứ ba, hoặc bảo đảm máy tính không bị nhiễm virút.

  Về quyền và trách nhiệm sử dụng, cung cấp thông tin

  ITIM không chịu trách nhiệm khi xảy ra tình trạng gián đoạn hoặc chậm trễ, thất bại thực hiện bất kỳ nghĩa vụ được nêu trong các điều khoản do các nguyên nhân bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Các hành động phá hoại, các sự cố thiên tai, cháy nổ, các quy định khẩn cấp,… do thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của ITIM.

  Thông tin cá nhân của người sử dụng như địa chỉ, email, số điện thoại do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau được ITIM nỗ lực bảo mật theo các điều khoản bảo mật đã cam kết, song chúng tôi không đảm bảo 100% rằng các dữ liệu đó sẽ được bảo mật tuyệt đối và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng.

  Khi bạn gửi, đăng tải, chia sẻ lên website hoặc bằng một phương thức nào đó cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào kể cả các thông tin chứa đựng các ý tưởng, khái niệm minh họa, sáng chế, triển khai, đề xuất đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với việc ITIM được phép sử dụng các thông tin mà bạn gửi cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất,…. và ITIM không có trách nhiệm phải bồi thường hay chi trả bất kỳ một khoản chi phí nào cho điều đó. Bạn cũng đồng thời ý thức và tự đảm bảo rằng những tài liệu, thông tin mà bạn đã gửi, chia sẻ lên website hoặc bằng một phương thức nào đó cho chúng tôi biết được phải nằm trong quyền hạn sử dụng của bạn, đồng nghĩa với việc ITIM sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi của bên thứ ba nào.

  Chúng tôi cũng không có nghĩa vụ bắt buộc phải xem, nghiên cứu, đánh giá hay áp dụng tất cả những thông tin đó và cũng không có trách nhiệm phải xem những thông tin này là thông tin mật và lưu trữ chúng.

  Chúng tôi đồng thời có quyền từ chối, loại bỏ một số tài liệu, thông tin bạn gửi cũng như bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp mà không bắt buộc phản hồi lý do.

  Khi truy cập trang website này, bạn hãy đảm bảo rằng đã nhận thức rõ cũng như chấp nhận rằng ITIM và các đơn vị thành viên không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại, tổn thất nào cho quyết định và hành động của bạn dù với bất kỳ nguyên nhân gì.

  Bạn cũng hãy đảm bảo rằng bạn tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như các quy định tại điều khoản hoạt động của trang website này. Bất cứ hành động nào, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi sau: Xem, sử dụng, chiết xuất, chia sẻ, in ấn, tải thông tin,… chỉ được sử dụng cá nhân và phi thương mại, đồng thời phải trích dẫn thông báo chính xác nguồn Copyright © 2018 ITIM , trừ trường hợp khác có sự cho phép bằng văn bản của ITIM.

  Thư điện tử

  ITIM không đảm bảo rằng các thư điện tử gửi đến ITIM qua Internet sẽ được bảo đảm một cách hoàn toàn. ITIM sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào (kể cả dưới các hình thức trực tiếp, gián tiếp, hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang website này) mà người sử dụng phải chịu nếu người sử dụng gửi thư điện tử cho ITIM, hoặc nếu ITIM gửi thư điện tử qua Internet cho người sử dụng theo yêu cầu của họ.

  Quyền thay đổi nội dung điều khoản

  ITIM có thể thay đổi, thay thế, sửa đổi, thêm vào hoặc bỏ bớt đi một phần nào đó của các Điều khoản mà không có nghĩa vụ phải báo trước cho người sử dụng. Do đó, bạn cần phải xem lại nội dung của Điều khoản để đảm bảo có được những thông tin đầy đủ nhất.

  Luật áp dụng

  Những Điều khoản này sẽ được thi hành dựa theo Luật hiện hành của Việt Nam.Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa bản tiếng Việt với các ngôn ngữ khác được sử dụng sẽ áp dụng bản tiếng Việt.