• VI
 • EN
 • CƠ CẤU TỔ CHỨC

  tochu

  Chào mừng bạn đến với website của Viện Công nghệ & Nhân lực Quốc tế (ITIM)! Vui lòng click mũi phía trên để thấy được nội dung phía dưới!

  TRUNG TÂM HÀN NGỮ KOREAN HẠ LONG

  Được thành lập theo Quyết định số 1424/QĐ-SGDĐT ngày 27/06/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Hàn ngữ Korean Hạ Long – đơn vị tiên phong trong đào tạo tiếng Hàn tại Quảng Ninh đã trở thành địa chỉ tin cậy của các bạn yêu thích tiếng Hàn và mong muốn làm quen với ngôn ngữ này.

  Sử dụng các phương pháp giảng dạy ưu việt trong đó đặc biệt tập trung vào phương pháp trực quan giao tiếp, đề cao sự trao đổi, tương tác giữa giáo viên, học viên trong suốt khóa học; Học viên được đánh giá trên cơ sở các bài kiểm tra năng lực (đầu vào, kiểm tra giữa khóa, kỹ năng phát triển ngôn ngữ và các kỹ năng khác), được hỗ trợ phát triển khả năng ngoại ngữ theo chuẩn khung 06 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.

  Qua đó, các khóa tiếng Hàn tại Trung tâm Hàn ngữ Korean Hạ Long được xây dựng theo hướng tập trung chú ý đến nhu cầu thực sự của người học, trách nhiệm của người học tự đề ra mục đích học tập riêng của mình và các bước tiến để đạt đến mục tiêu đó, tính linh hoạt của nội dung và mục đích học tập, và sự tự đánh giá của người học đối với việc học của mình.

  Thông tin về các khóa tiếng Hàn tại Trung tâm Hàn ngữ Korean Hạ Long, vui lòng tham khảo tại đây.

  TRUNG TÂM NHẬT NGỮ JAPANESE HẠ LONG