• VI
 • EN
 • ITIM Study

  13/01/2020 | ITIM Study

  Được xem là một trong bốn ngôn ngữ khó nhất thế giới bên cạnh tiếng Trung, Nhật và Ả-rập, tiếng Hàn gây khó khăn cho […]

  Xem thêm

  11/01/2020 | ITIM Study

  Động từ không phải chia theo thì, danh từ không có dạng số nhiều số ít hay giống đực giống cái, không có mạo từ […]

  Xem thêm