• VI
 • EN
 • Các giải thưởng

  Giải thưởng lớn nhất đối với chúng tôi chính là sự tín nhiệm của đối tác và các nhà nghiên cứu. Đó là động lực cuối cùng để chúng tôi không bao giờ dừng lại với những gì chúng tôi đã đạt được.

  Danh hieu Sao Khue ITIM

  Danh hiệu Sao Khuê 2019

  TS. Lê Quang Minh - Viện ITIM

  ISO Quacert chuyen doi

  Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015

  Về nghiên cứu, đào tạo và phát triển KHCN

  Hanh trinh thu 2 cua lop xe

  Cuộc thi Hành trình thứ hai của lốp xe

  Có thành tích tiêu biểu trong tham gia triển khai

  Hoi nghi Nu khoa hoc va cong nghe phia bac lan thu nhat

  Hội nghị Nữ Khoa học và Công nghệ toàn quốc lần I

  Giải ba Báo cáo viên