• VI
 • EN
 • Bảo mật

  CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  Với mục tiêu mang lại cho bạn các trải nghiệm tuyệt vời nhất có thể từ ITIM, chúng tôi sử dụng các thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi để giúp dịch vụ, sản phẩm, thông tin của chúng tôi và trải nghiệm của bạn trở nên tốt hơn. Do đó, chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc về bảo mật bao gồm:

  1. Chúng tôi chỉ yêu cầu những thông tin cá nhân mà chúng tôi tin là có liên quan và cần thiết để chúng tôi hiểu rõ các nhu cầu của bạn về các dịch vụ, sản phẩm, thông tin được tạo ra và cung cấp bởi ITIM.

  2. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cũng như những nỗ lực của chúng tôi trong việc bảo vệ dữ liệu của bạn, chúng tôi sẽ không tiết lộ các thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ tổ chức bên ngoài nào trừ khi được bạn đồng ý hoặc do pháp luật yêu cầu hoặc chúng tôi đã thông báo trước cho bạn.

  Và tùy từng thời điểm khác nhau, chúng tôi có thể phải cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền song chúng tôi sẽ thực hiện điều đó theo đúng thẩm quyền.

  3. Việc lưu trữ thông tin của bạn được chúng tôi thực hiện một cách chính xác, cập nhật. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng sẽ không duy trì dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian dài hơn cần thiết để đạt được các mục đích của việc thu thập dữ liệu, hoặc khoảng thời gian pháp luật quy định. Đồng thời duy trì những hệ thống bảo mật nghiêm ngặt được thiết kế để ngăn chặn, chống mất mát hoặc xử lý sự truy cập bất hợp lệ các dữ liệu này.

  Việc các nhân viên của chúng tôi và tất cả các bên thứ ba được phép truy cập thông tin của bạn được yêu cầu phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật của chúng tôi.

  XỬ LÝ CÁC LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC VÀ PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

  Trên trang web này, bạn sẽ tìm thấy một số liên kết đến trang web khác và các mạng xã hội khác nhau. Mặc dù các liên kết này được lựa chọn cẩn thận, song ITIM không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thiết kế của bất kỳ trang web cũng như mạng xã hội nào nào khác liên kết đến trang này. Lưu ý rằng, để thuận tiện và tiết kiệm thời gian cho bạn trong việc dễ dàng liên hệ, tương tác với chúng tôi thông qua tài khoản mạng xã hội của bạn, chúng tôi có thể nhận được một số thông tin qua mạng xã hội, chẳng hạn như tên, tuổi, địa điểm, sở thích, nghề nghiệp, và các thông tin khác từ hồ sơ công khai của bạn, và cũng có thể cũng truy cập đến các hình ảnh hoặc danh sách bạn bè của bạn trên mạng xã hội. Những thông tin này không được chúng tôi yêu cầu, nhưng được mạng xã hội cung cấp thông qua việc sử dụng tùy chọn đăng nhập qua mạng xã hội. Do đó, khi bạn truy cập và sử dụng những trang web khác liên kết đến trang này và các tài khoản mạng xã hội, bạn phải tự chịu các rủi ro và tuân theo những điều khoản và điều kiện sử dụng áp dụng cho sự truy cập hoặc sử dụng đó.

  Bằng cách duy trì cam kết của chúng tôi đối với những nguyên tắc trên, ITIM muốn khẳng định rằng chúng tôi luôn trân trọng sự tin tưởng của bạn dành cho chúng tôi!